linux damon 程序是什么意思,damon and pythias是什么意思

浩唐网络 行业资讯 2021-05-29 09:49 4次
网友回答假要文件a复制d1,d2,d3三目录shell敲入命令:  $for dir in d1 d2 d3  $do  $cp a $dir  $done网友回答Damon and   Pythias [`dєmənən`pIθIəs;   ˋdєimənənˋpiθiəs]‘罗神’戴孟与皮西亚斯; 生死之交(两人系刎颈之交,戴孟曾以生命担保被判处死刑之皮西亚斯)